آگهی استخدام ناخن کار در سالن آرایشی

استخدام ناخن کار در سالن آرایشی

1397-09-26

استخدام ناخن کار در سالن آرایشی.همکاری به صورت درصدی یا اجاره

استخدام ناخن کار در سالن آرایشی.همکاری به صورت درصدی یا اجاره

تهران بریانک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی