آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه

استخدام ناخن کار در آرایشگاه

1397-09-27

استخدام ناخن کار ماهر و با مشتری در آرایشگاه. به صورت درصدی

استخدام ناخن کار ماهر و با مشتری در آرایشگاه. به صورت درصدی

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی