آگهی استخدام اصلاح کار ماهر در آرایشگاه

استخدام اصلاح کار ماهر در آرایشگاه

1397-09-27

استخدام اصلاح کار ماهر در آرایشگاه. افراد با مشتری تماس بگیرند. با درصد بالا

استخدام اصلاح کار ماهر در آرایشگاه. افراد با مشتری تماس بگیرند. با درصد بالا

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی