آگهی استخدام اکستنشن کار مجرب در سالن آرایشی

استخدام اکستنشن کار مجرب در سالن آرایشی

1397-09-27

استخدام اکستنشن کار مجرب در سالن آرایشی. افراد با رزومه خوب تماس بگیرند.

استخدام اکستنشن کار مجرب در سالن آرایشی. افراد با رزومه خوب تماس بگیرند.

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی