آگهی استخدام میکاپ کار ماهر در سالن زیبایی

استخدام میکاپ کار ماهر در سالن زیبایی

1397-09-27

استخدام میکاپ کار ماهر در سالن زیبایی.افراد با مشتری تماس بگیرند.

استخدام میکاپ کار ماهر در سالن زیبایی.افراد با مشتری تماس بگیرند.

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی