آگهی استخدام خدمتکار خانم برای امور خانه و آشپزی با حقوق مکفی

استخدام خدمتکار خانم برای امور خانه و آشپزی با حقوق مکفی

1397-09-27

استخدام خدمتکار خانم برای امور خانه و آشپزی با حقوق مکفی

استخدام خدمتکار خانم برای امور خانه و آشپزی با حقوق مکفی

کرج طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی