آگهی استخدام کارمند کامپیوتر خانم در دفتر فروش

استخدام کارمند کامپیوتر خانم در دفتر فروش

1397-09-27

استخدام کارمند کامپیوتر خانم در دفتر فروش. مسلط به نرم افزارهای اداری.

استخدام کارمند کامپیوتر خانم در دفتر فروش. مسلط به نرم افزارهای اداری.

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی