آگهی استخدام گرافیست در موسسه مجاز

استخدام گرافیست در موسسه مجاز

1397-09-26

استخدام گرافیست در موسسه مجاز. مسلط به : طراحی و دستگاه کپی و ...جهت کار در دفتر فنی.

استخدام گرافیست در موسسه مجاز. مسلط به : طراحی و دستگاه کپی و ...جهت کار در دفتر فنی.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی