آگهی استخدام کارگر ماهر و زبده در کارواش نانو

استخدام کارگر ماهر و زبده در کارواش نانو

1397-09-30

استخدام کارگر ماهر و زبده در کارواش نانو با مزایای عالی

استخدام کارگر ماهر و زبده در کارواش نانو با مزایای عالی

تهران میدان آزادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی