آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-07-22

استخدام منشی خانم با حقوق 1/100 م به همراه پورسانت

استخدام منشی خانم با حقوق 1/100 م به همراه پورسانت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی