آگهی استخدام خدمه خانم مجرد برای انجام کارهای کم منزل

استخدام خدمه خانم مجرد برای انجام کارهای کم منزل

1397-09-28

استخدام خدمه خانم مجرد برای انجام کارهای کم منزل هفته ای ۲ بار حقوق توافقی

استخدام خدمه خانم مجرد برای انجام کارهای کم منزل هفته ای ۲ بار حقوق توافقی

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی