آگهی استخدام چند کارگر ماهر در کارواش

استخدام چند کارگر ماهر در کارواش

1397-09-28

استخدام چند کارگر ماهر در کارواش با حقوق ثابت و مکان خواب

استخدام چند کارگر ماهر در کارواش با حقوق ثابت و مکان خواب

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی