آگهی استخدام خدمه خانم پر انرژی و خوش رو برای تمام کارهای منزل

استخدام خدمه خانم پر انرژی و خوش رو برای تمام کارهای منزل

1397-09-28

استخدام خدمه خانم پر انرژی و خوش رو برای تمام کارهای منزل

استخدام خدمه خانم پر انرژی و خوش رو برای تمام کارهای منزل

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی