آگهی استخدام کافه من خانم یا آقا

استخدام کافه من خانم یا آقا

1397-09-25

استخدام کافه من خانم یا آقا خوش برخورد و مودب جهت همکاری در کافه ستوران

استخدام کافه من خانم یا آقا خوش برخورد و مودب جهت همکاری در کافه ستوران

اهواز کیانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی