آگهی استخدام صبحانه زن خانم یا آقا

استخدام صبحانه زن خانم یا آقا

1397-09-25

استخدام صبحانه زن خانم یا آقا با سلیقه و با ادب جهت همکاری در رستوران

استخدام صبحانه زن خانم یا آقا با سلیقه و با ادب جهت همکاری در رستوران

شیراز فرهنگ شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی