آگهی استخدام مهماندار خانم و آقا در رستوران ایتالیایی لوتو

استخدام مهماندار خانم و آقا در رستوران ایتالیایی لوتو

1397-09-25

استخدام مهماندار خانم و آقا با ظاهری آراسته و خوش برخورد جهت همکاری در رستوران ایتالیایی لوتو با حقوق بر پایه وزارت کار برای عصر کاری

استخدام مهماندار خانم و آقا با ظاهری آراسته و خوش برخورد جهت همکاری در رستوران ایتالیایی لوتو با حقوق بر پایه وزارت کار برای عصر کاری

شیراز جمهوری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی