آگهی استخدام سالن دار در کافه رستوران داکوما

استخدام سالن دار در کافه رستوران داکوما

1397-09-26

استخدام سالن دار با روابط عمومی و فن بیان خوب جهت همکاری در کافه رستوران داکوما

استخدام سالن دار با روابط عمومی و فن بیان خوب جهت همکاری در کافه رستوران داکوما

شیراز ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی