آگهی استخدام کمک آشپز

استخدام کمک آشپز

1397-07-22

استخدام کمک آشپز در آشپزخانه پیتزا و ساندویچ

استخدام کمک آشپز در آشپزخانه پیتزا و ساندویچ

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی