آگهی استخدام گارگر ساده خانم امور منزل

استخدام گارگر ساده خانم امور منزل

1397-07-22

استخدام گارگر ساده خانم برای امور منزل سن تا 30 سا ساعت کار 10 تا 15

استخدام گارگر ساده خانم برای امور منزل سن تا 30 سا ساعت کار 10 تا 15

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی