آگهی استخدام حسابدار کمکی در شرکت فروش

استخدام حسابدار کمکی در شرکت فروش

1397-09-26

استخدام حسابدار کمکی در شرکت فروش برای امور مالی و حسابداری ترجیحا آقا حداکثر سن 30 باسابقه خوب و با حقوق 1/300 از ساعت 9 صبح تا 5 بعدظهر همراه با اضافه کاری محدوده جمهوری

استخدام حسابدار کمکی در شرکت فروش برای امور مالی و حسابداری ترجیحا آقا حداکثر سن 30 باسابقه خوب و با حقوق 1/300 از ساعت 9 صبح تا 5 بعدظهر همراه با اضافه کاری محدوده جمهوری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی