آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانى معتبر

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانى معتبر

1397-09-26

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانى معتبر با ساعت کار 9/30 الی 14 و حقوق 1 م

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانى معتبر با ساعت کار 9/30 الی 14 و حقوق 1 م

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی