آگهی استخدام کارمند اداری خانم

استخدام کارمند اداری خانم

1397-09-26

استخدام کارمند اداری خانم با ساعت کار 9 الی 13 و حقوق 600.000

استخدام کارمند اداری خانم با ساعت کار 9 الی 13 و حقوق 600.000

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی