آگهی استخدام استخدام منشی مدیر عامل در دفتر بازرگانی

استخدام استخدام منشی مدیر عامل در دفتر بازرگانی

1397-09-26

استخدام استخدام منشی مدیر عامل در دفتر بازرگانی با ساعت کار 10 الی 16 و حقوق توافقی

استخدام استخدام منشی مدیر عامل در دفتر بازرگانی با ساعت کار 10 الی 16 و حقوق توافقی

تهران بلوار کشاورز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی