آگهی استخدام کارمند اداری خانم

استخدام کارمند اداری خانم

1397-09-26

استخدام کارمند اداری خانم با ساعت کار 8 الی 16 و حقوق 1.500 م

استخدام کارمند اداری خانم با ساعت کار 8 الی 16 و حقوق 1.500 م

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی