آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه کامپیوتر

استخدام منشی خانم در آموزشگاه کامپیوتر

1397-09-26

استخدام منشی خانم در آموزشگاه کامپیوتر با ساعت کار 8 الی 19/30

استخدام منشی خانم در آموزشگاه کامپیوتر با ساعت کار 8 الی 19/30

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی