آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت تولیدی بازیهای دیجیتال

استخدام کارمند خانم در شرکت تولیدی بازیهای دیجیتال

1397-09-26

استخدام کارمند خانم در شرکت تولیدی بازیهای دیجیتال با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق مکفی

استخدام کارمند خانم در شرکت تولیدی بازیهای دیجیتال با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق مکفی

تهران باقرخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی