آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت ساختمانی

استخدام منشی خانم در یک شرکت ساختمانی

1397-09-26

استخدام منشی خانم در یک شرکت ساختمانی با حقوق پایه در محدوده زعفرانیه

استخدام منشی خانم در یک شرکت ساختمانی با حقوق پایه در محدوده زعفرانیه

تهران زعفرانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی