آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-09-26

استخدام منشی خانم جهت هماهنگی تلفنی در بازار مبل در محیطی مناسب

استخدام منشی خانم جهت هماهنگی تلفنی در بازار مبل در محیطی مناسب

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی