آگهی استخدام یک مستخدم خانم جهت نظافت مطب پزشک

استخدام یک مستخدم خانم جهت نظافت مطب پزشک

1397-09-26

استخدام یک مستخدم خانم جهت نظافت مطب پزشک و حداکثر سن 35 سال

استخدام یک مستخدم خانم جهت نظافت مطب پزشک و حداکثر سن 35 سال

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی