آگهی استخدام کارمند اداری خانم

استخدام کارمند اداری خانم

1397-09-26

استخدام کارمند اداری خانم با حقوق مکفی در محیطی اداری جهت انجام امور دفتری

استخدام کارمند اداری خانم با حقوق مکفی در محیطی اداری جهت انجام امور دفتری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی