آگهی استخدام راننده وانت بدون ماشین

استخدام راننده وانت بدون ماشین

1397-09-26

استخدام یک نفر راننده وانت (بدون ماشین) جهت پخش لبنیات و مواد غذایی در شهر تهران با درآمدی رضایت بخش

استخدام یک نفر راننده وانت (بدون ماشین) جهت پخش لبنیات و مواد غذایی در شهر تهران با درآمدی رضایت بخش

تهران عبدل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی