آگهی استخدام خدمتکار خانم جهت کارهای منزل

استخدام خدمتکار خانم جهت کارهای منزل

1397-09-26

استخدام خدمتکار خانم جهت کارهای منزل٬ باسواد حقوق روزی ٣٠ هزار تومان

استخدام خدمتکار خانم جهت کارهای منزل٬ باسواد حقوق روزی ٣٠ هزار تومان

تهران سلسبیل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی