آگهی استخدام کارگر ساده و ماهر با بیمه و غذا

استخدام کارگر ساده و ماهر با بیمه و غذا

1397-09-26

استخدام کارگر ساده و ماهر با بیمه و غذا

استخدام کارگر ساده و ماهر با بیمه و غذا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی