آگهی استخدام یک خدمتکارخانم جهت نظافت و آشپزی در منزل با تجربه و مسئولیت پذیر

استخدام یک خدمتکارخانم جهت نظافت و آشپزی در منزل با تجربه و مسئولیت پذیر

1397-09-26

استخدام یک خدمتکارخانم جهت نظافت و آشپزی در منزل با تجربه و مسئولیت پذیر

استخدام یک خدمتکارخانم جهت نظافت و آشپزی در منزل با تجربه و مسئولیت پذیر

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی