آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت اداری

استخدام منشی خانم در یک شرکت اداری

1397-09-26

استخدام منشی خانم در یک شرکت اداری با حقوق عالی و به صورت نیمه وقت

استخدام منشی خانم در یک شرکت اداری با حقوق عالی و به صورت نیمه وقت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی