آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

1397-09-26

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی در محیطی مناسب و اداری جهت امور دفتری

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی در محیطی مناسب و اداری جهت امور دفتری

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی