آگهی استخدام نظافتچی خانم و آقا برای خدمات منزل در شرکت سانا گستر سبز با مزایا

استخدام نظافتچی خانم و آقا برای خدمات منزل در شرکت سانا گستر سبز با مزایا

1397-09-26

استخدام نظافتچی خانم و آقا برای خدمات منزل در شرکت سانا گستر سبز با مزایا

استخدام نظافتچی خانم و آقا برای خدمات منزل در شرکت سانا گستر سبز با مزایا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی