آگهی استخدام فروشنده ماهر خانم

استخدام فروشنده ماهر خانم

1397-09-26

استخدام فروشنده ماهر خانم با اخلاق و روابط عمومی خوب متعهد به کار جهت همکاری در فروشگاه پوشاک حوالی سید خندان

استخدام فروشنده ماهر خانم با اخلاق و روابط عمومی خوب متعهد به کار جهت همکاری در فروشگاه پوشاک حوالی سید خندان

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی