آگهی استخدام کمک آشپز ماهر

استخدام کمک آشپز ماهر

1397-09-26

استخدام کمک آشپز ماهر و متعهد به کار بدون حاشیه برای وقت ناهار بازار همراه با امکانات محل خواب و خوراک

استخدام کمک آشپز ماهر و متعهد به کار بدون حاشیه برای وقت ناهار بازار همراه با امکانات محل خواب و خوراک

تهران قلهک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی