آگهی استخدام کارمند کامپیوتر خانم در شرکت مجاز

استخدام کارمند کامپیوتر خانم در شرکت مجاز

1397-09-25

استخدام کارمند کامپیوتر خانم در شرکت مجاز. مسلط به کارهای گرافیکی و کار با سایت

استخدام کارمند کامپیوتر خانم در شرکت مجاز. مسلط به کارهای گرافیکی و کار با سایت

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی