آگهی استخدام منشی خانم و آقا

استخدام منشی خانم و آقا

1397-09-25

استخدام منشی خانم و آقا با ظاهر مرتب و شیک و حقوق 1.500 م

استخدام منشی خانم و آقا با ظاهر مرتب و شیک و حقوق 1.500 م

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی