آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-09-25

استخدام منشی خانم برای کار در یک روز در هفته با ظاهر مرتب و آراسته محدوده نارمک هفت حوض

استخدام منشی خانم برای کار در یک روز در هفته با ظاهر مرتب و آراسته محدوده نارمک هفت حوض

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی