آگهی استخدام راننده جهت سرویس مدارس

استخدام راننده جهت سرویس مدارس

1397-09-25

استخدام تعدادی راننده خانم و آقا جهت سرویس مدارس در یکی از مجتمع هایی بزرگ آموزشی با درآمد عالی

استخدام تعدادی راننده خانم و آقا جهت سرویس مدارس در یکی از مجتمع هایی بزرگ آموزشی با درآمد عالی

شیراز چمران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی