آگهی استخدام منشی در موسسه آموزشی

استخدام منشی در موسسه آموزشی

1397-09-25

استخدام منشی در موسسه آموزشی با ظاهر محجبه و مرتب و حقوق مکفی

استخدام منشی در موسسه آموزشی با ظاهر محجبه و مرتب و حقوق مکفی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی