آگهی استخدام منشی مدیر عامل در شرکتی معتبر

استخدام منشی مدیر عامل در شرکتی معتبر

1397-09-25

استخدام منشی مدیر عامل در شرکتی معتبر با ظاهر منظم با پورسانت بالا

استخدام منشی مدیر عامل در شرکتی معتبر با ظاهر منظم با پورسانت بالا

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی