آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه فنی و حرفه ای مراقبت پوست و زیبایی

استخدام منشی خانم در آموزشگاه فنی و حرفه ای مراقبت پوست و زیبایی

1397-09-25

استخدام منشی خانم در آموزشگاه فنی و حرفه ای مراقبت پوست و زیبایی با ساعت کار 11 الی 17 و حقوق 1 م

استخدام منشی خانم در آموزشگاه فنی و حرفه ای مراقبت پوست و زیبایی با ساعت کار 11 الی 17 و حقوق 1 م

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی