آگهی استخدام منشی در یک شرکت بازرگانی

استخدام منشی در یک شرکت بازرگانی

1397-09-25

استخدام منشی در یک شرکت بازرگانی با حقوق پایه 2.5 م

استخدام منشی در یک شرکت بازرگانی با حقوق پایه 2.5 م

تهران فلاح

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی