آگهی استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی

استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی

1397-09-25

استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی با حقوق مکفی محدوده میدان حر

استخدام منشی خانم در دفتر بازرگانی با حقوق مکفی محدوده میدان حر

تهران میدان حر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی