آگهی استخدام کارمند خانم در شرکتی معتبر

استخدام کارمند خانم در شرکتی معتبر

1397-09-25

استخدام کارمند خانم در شرکتی معتبر با ساعت کار 8/30 الی 17 و حقوق 1.600 م به همراه بیمه

استخدام کارمند خانم در شرکتی معتبر با ساعت کار 8/30 الی 17 و حقوق 1.600 م به همراه بیمه

تهران زعفرانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی