آگهی استخدام کارمند اداری آقا در املاک

استخدام کارمند اداری آقا در املاک

1397-09-25

استخدام کارمند اداری آقا در املاک با پورسانت عالی در محیطی مناسب ادرس مراجعه -صدرا بلوار امام خمینی جنب بانک ملی وهایپر کوروش املاک نگین فارس

استخدام کارمند اداری آقا در املاک با پورسانت عالی در محیطی مناسب ادرس مراجعه -صدرا بلوار امام خمینی جنب بانک ملی وهایپر کوروش املاک نگین فارس

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی